POTPALJIVAČ PROTUVATRE

                                              PK20100515A

 AUTOR;ANTON GAŠPIĆ

 

 

Ovaj izum se odnosi na izume iz područja naprava za gašenje požara. Tehnički problem koji se rješava ovim izumom   je kako konstruirati napravu koja može pomoći u gašenju požara  inicirajući  protuvatru?

Izum   se sastoji od boce za  plin   (C) iz koje se   oslobađa plin  standardnim regulacionim ventilom (C). Putem standardnog plinskog plamenika (A) usmjerava se plamen na vegetaciju ili drugo što se želi potpaliti. Upotrebu olakšava sintetički prekorameni nosač cijevi (B) koji je obujmicom fiksiran na aluminisjku cijev (B). Standardna plinska boca (C) nalazi na PVC postolju (D) na koju je učvršćena elastičnom stegom (D), čiji su sastavni dijelovi PVC trake za učvršćivanje leđnice (F), sintetska podstavljena traka (F) i postolje plinske boce (E). Cjelinu sklopa čine selen blok (E), sintetikom postavljene naramenice (F) i sintetikom postavljena trbušnica (F).

Konstrukcija uređaja za potpaljivanje vatre omogućuje lagano i ugodno nošenje standardne plinske boce. Uređaj se nosi na leđima,  a osim iniciranja protuvatre omogućuje i paljenje strništa i kukuruzovine,  obraslih pašnjaka, tratina, rozgve od loze, raznog granja itd. Konstrukcija uređaja omogućuje obavljanje zahtjevnih poslova u građevinarstvu, brodogradnji i industriji kako za lemljenja, taljenja i sl. Kod svih radnji ruke korisnika uređaja ostaju slobodne zahvaljujući konstrukciji.

 

 

 

     NUDI SE

     PRAVO NA

     PROIZVODNJU

 

 

 

 

 

PLASTIČNA KUČIĆA ZA ZAŠTITU OD MASLININE MUHE

Autor; ANTON GAŠPIĆ            PK20080568 

    

  Ovaj izum se odnosi na izume iz područja naprava za borbu protiv štetnika u poljoprivredi. Tehnički problem koji se rješava ovim izumom  sastoji se u slijedećem: kako konstruirati napravu koja može nadomjestiti    redovna i štetna tretiranja maslina u borbi protiv maslinine muhe?

Kako u Hrvatskoj, tako i širom Europe i ostalih kontinenata s umjerenom klimom bez ekstremno niskih temperatura zimi (ne nižim od -10° C/više dana ) i s oborinama većim od 700 mm godišnje, rastu i uzgajaju se masline. Masline imaju svoje uobičajene bolesti i štetnike, koji mogu uništiti dio ploda i/ili sav plod u toku godine. Maslini je jedan od najvećih štetnika MASLININA MUHA, koja ima tri generacije godišnje. Prva generacija maslinine muhe u Hrvatskoj nastaje tijekom početka srpnja, druga tijekom kolovoza, a treća u rujnu mjesecu. Izum se odnosi na plastične kučiće za zaštitu od maslinine muhe kojom se nadomještaju redovna i štetna tretiranja maslina u borbi protiv maslinine muhe. Naprava s unutarnje strane tijela posude (1) imaspužveni umetak (6) koja je fiksirana centralnom žicom koja idekroz spužvu (4b) koja je natopljena hranom u smjesi s otrovom. Ni spužva (6) ni unutrašnji dio stjenke posude (1a) nije  u doticaja s vanjskom okolinom, stablom i plodovima pa se trovanje može smatrati ekološkim postupkom. Posebno je važno da je naprava izvana obojena zlatno-žutom sintetičkom bojom, koja privlači insekte koji ulaze u nju kroz vrataposude (5), obilato se nasišu feromona s hranom u smjesi s otrovom kojom jenatopljena spužva (6), te nakon toga odlete i na drugom mjestu uginu - bez tragova ostataka uposudi plastične kućice za zaštitu od maslinine muhe. Na dnu posude, na najnižoj točci nalaze se rupiceza istjecanje viška škropiva i oborinskih voda (7, 7a).Primjenom mamca postiže efekat intoksikacije, tj. istrebljivanje maslinine muhe. Pošto se radi o zatvorenom sistemu unutar posude, nakon što su je maslinine muhe kroz vrata posude (5) na kučići napustile nema zagađenja plodova ni krošnje.

 

NUDI SE PRAVO NA

PROIZVODNJU...