UREĐAJ ZA DETEKCIJU I DOJAVU PADA MOTOCIKLA I LOKACIJE VOZAČA

                                  P20160244A

AUTOR; BROĐANAC SINIŠA

               

 

 

 

Uređaj za detekciju i dojavu pada motocikla i lokacije vozača rješava tehnički problem detekcije i lociranja pada motocikla te trenutne dojave o nezgodi motocikliste koji je doživio nesreću, te je zbog ozljeda ili gubitka svijesti u nemogućnosti sam dojaviti lokaciju ili pozvati pomoć i dojaviti lokaciju drugim osobama ili službama za pomoć.

Ovim izumom će se maksimalno skratiti vrijeme potrebno za intervenciju nad unesrećenim, odnosno smanjiti je rizik od kasne intervencije u svrhu povećavanja mogućnost preživljavanja unesrećenog motociklista i izvršiti dojava lokacije unesrećenog vozača koji zbog ozbiljnih ozljeda nije u stanju dojaviti lokaciju. Dodatni problem koji se rješava ovim izumom je kontrola pozicije vozila putem mobitela, u svrhu sprječavanja krađe motocikla, odnosno dojava, blokiranje i lociranje vozila. Uređaj se sastoji od senzora kuta nagiba  i elektroničkog sklopa  koji se ugrađuju na motocikl, gdje u slučaju pada motocikla senzor kuta nagiba detektira pad i putem elektroničkog sklopa (dojavljuje lokaciju putem sms i e-mail poruke unaprijed određenim kontaktima i službama.

Senzor nagiba  sadrži dvostrani živin prekidač koji se aktivira prilikom prevelikog nagiba, te prilikom aktiviranja preko ulaznog kontakta senzora , žive , izlaznog kontakta senzora  zatvara električni krug i šalje električni impuls na elektronički sklop  koji sadrži SIM karticu te pomoću pripadajućeg softvera, dojavljuje o padu motocikla i lokaciji unesrećenog vozača.

 

NUDI SE  PROIZVOD..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link za video:

https://www.youtube.com/watch?v=sNRBvDTzOP4