CRIJEP ZA ZAGRIJAVANJE VODE SUNČEVOM ENERGIJOM

                                                       P20100333A

    AUTOR: dipl.inž. BURŠIĆ   SLOBODAN

   


Ovaj izum predstavlja praktični, trajni i korisni proizvod koji se može ekonomično proizvesti i koji uključuje bitna poboljšanja u odnosu na dosadašnje slične proizvode.Crjep za zagrijavanje vode sunčevom energijom spada u područje energetike, a rješava tehnički problem zagrijavanja vode isključivo sunčevom energijom bez upotrebe drugih oblika energije ili dodatnih pretvarača energije. Ovaj proizvod znatno doprinosi na uštedi električne energije, budući da za zagrijavanje vode nisu potrebni električni bojleri, već se voda zagrijava koristeći se obnovljivim izvorom energije.Koristi se na svim građevinama kao krovnipokrov. Za uspješnu privrednu realizaciju navedenog izuma koriste se uobičajeni materijali u ovoj grani tehnike, odnosno kvalitetni i postojani materijali kao što su nehrđajući lim za izradu crijepa i vijaka te neopren za izradu brtvenih prstena. Izrađuje se i oblikuje prema standardima svih krovnih crjepova iz čeličnog nehrđajućeg lima ili posebne plastike. Ovisno od tehnologije spajanja crjepovi mogu se izraditi i od čeličnog lima, limova obojenih metala (bakra, mesinga i aluminija) ili plastičnih materijala. Montaža i zamjenljivost postojećih zemljanih crjepova na krovovima bilo kojeg tipa vrlo je jednostavna. Sam oblik i dizajn energetskog crijepa uklapa se u izgled i konstrukciju postojećeg krova. Za okolinu su neprimjetni ukoliko se to ne želi posebno istaknuti. Postavlja se spajanjem donjeg dijela profiliranog lima (1) i gornjeg dijela profiliranog lima (2) koji su spojeni na obodnom rubu i oblikuju nepropusnu šupljinu crijepa. Šuplja izvedba crijepa spojenog u seriju preko specijalnih vijaka (3) i spojnice (7), sa dovodnim kolektorom (8) i odvodnim kolektorom (9), omogućava direktno zagrijavanje vode koja prolazi kroz cijelo krovište. Specijalni vijak (3) osigurava nepropusni spoj dva crijepa omogućavajući nesmetan prolaz tekućine (vode) iz donjeg u gornji crijep, slijedom, od svakog dovodnog kolektora (8) do slijedećeg odvodnog kolektora (9). Na spojevima, između crjepova, je gumena brtva (4) koja osigurava nepropusnost i trajnost brtvljenja. Spaja se serijski u neograničenom broju elemenata prema potrebi pojedine
veličine krovišta. Cjelina krovišta, spojenih crjepova spaja se preko sabirnica dovodnih kolektora (10) i sabirnica odvodnih kolektora (11) ili direktno u seriju bez sabirnica. Crijep za zagrijavanje vode sunčevom energijom ugrađuje se kao i običan crijep lijepljen purterm pjenom. Čepovi (5) se mogu izraditi dužeg oblika sa vanjske strane crijepa i tako služiti kao snjegobran protiv klizanja snijega sa krova.

   


NUDE SE SVI VIDOVI SURADNJE…..