ALAT ZA IZRADU „PLJUKANCI“

                           P20180825A

 

MARJAN FERENČIĆ

Mali Ježenj 7b, Pazin

mob: 091 89 00 821

marjan.ferencic@gmail.com

 

 

Tehnički problem kojI rješava ovaj izum je kako strojno izraditi /oblikovati istarske pljukance sa

bilo kojom recepturom smjese tijesta.

Radi serijske proizvodnje i povećanja kapaciteta, ukazala se potreba za uređajem koji bi mogao izrađivati takvu vrstu tijesta u kraćem vremenu i  većim količinama, a da proizvod bude jednake kvalitete i izgleda kao prilikom ručne izrade.

 

Alat je dodatak stroju za oblikovanje tijesta, a sastoji se od postolja (1) sa kalupom (3), kotačem (2) i pokretačem kotača (5), a koristi se kao alat na stroju za izradu i doziranje tijesta u svrhu izrade tipa tjestenine „pljukanci“. Ubacivanjem, smjese tijesta (10) u prostor između kalupa (3) i kotača (2), nepravilni oblik smjese se djelovanjem vrtnje kotača (2) valja između kotača (2) i kalupa (3) te prolaskom kroz taj prostor mijenja svoj početni nepravilni oblik i izlazi oblikovan kao „pljukanac“. Debljinu i valjkasti oblik tijesta definiraju utori na kotaču (2) i kalupu (3) kao i pomicanje kalupa (3) što izlazni otvor za tijesto (10) čini širim.

 

Mijenjanjem tih parametara moguće je proizvesti i druge vrste sličnih oblika tjestenina.

             

NUDE SE SVI OBLICI SURADNJE

 

 

UREĐAJ ZA OBLIKOVANJE SMJESE

P20180645A

 

MARJAN FERENČIĆ

Mali Ježenj 7b, Pazin

tel: 091-8900821

marjan.ferencic@gmail.com

 

Ovaj se izum odnosi na uređaje i strojeve u kulinarstvu, točnije na strojeve ili pomagala za izradu specifičnih oblika tijesta ili drugih smjesa.

 

Tehnički problem koji se rješava ovim izumom je strojno valjanje bilo koje smjese tijesta ili drugih smjesa u valjkasti oblik određene debljine, a konstantne neprekidne duljine.

 

 

 

 

Sastoji se od konusnih valjaka (1), uglavljenih u donji nosač (3) pomoću klina (7) i pričvršćenih na gornje nosače (2) s oprugom (6) koji su povezani lancem (4) putem lančanika (5) koji sinkronizirano pokreću konusne valjke (1) u istom smjeru i pritom smjesi (8) mijenjaju oblik iz nepravilnog u valjkasti oblik određene debljine. Uređaj sadrži najmanje tri konusna valjka (1) sa klinovima (7) koji su na donji nosač (3) fiksirani van osi, pod blagim kutom, a koji se regulira okretanjem donjeg nosača (3) te tako podešava brzina i debljina gotove valjane smjese (8) koja izlazi kroz centralni otvor na donjem nosaču (3).

 

 

           

 

 

 

 

 

NUDE SE SVI OBLICI SURADNJE