JEDNODJELNA GLAVA KOSILICE TRIMERA

                                                                            P20120718A 

AUTOR; BLAŽ ILIĆ

Istarska 10  52212  FAŽANA               

TEL:052-521-324     

MOB;098-757-672

E-MAIL; ilic.blaz@gmail.com 

 

Jednodijelna glava kosilice trimera spada u područje naprava za košenje trave, a služi kao dodatak za ručni trimer  sa rotirajućom glavom, koji koristi nit za košenje trave.

Tehnički problem koji se rješava ovim izumom je kako poboljšati rezultate košenja, osigurati duži vijek i manju potrošnju plastične niti za košnju, omogućiti brzu i laganu zamjenu niti, zaštitu niti od pucanja i kako ostvariti jednodijelnu, čvrstu i jednostavnu glavu za košnju bez dodatnih dijelova. Jednodijelna glava kosilice trimera napravljena je iz jednog djela, koji se sastoji i obuhvaća kućište glave (1), rupe za uvlačenje niti (2), proširene dijelove rupa za uvlačenje niti (3), udubljenje u koje se nit skloni prilikom udarca (4), Izbočenja koja štite nit (5), izbočenje koje štiti osovinu trimera od namotavanja trave (6), ravne baze koja naliježe na osovinu trimera (7), rupe za osovinu trimera (8), ležište prstena za redukciju (9).

Kut rupa od 30° za uvlačenje niti (2) i prošireni dijelovi rupa za uvlačenje vrpce (3), omogućavaju slobodno gibanje i veću izdržljivost vrpce, te nalijeganje niti za košnju (11), u ležište za sklanjanje niti (4), a izbočenja za zaštitu niti (5), štite nit i sprječavaju pucanje niti prilikom udarca u tvrdi predmet. Jednodijelna glava kosilice trimera za košnju ne koristi namotaje duge niti, već samo dvije krače niti za košnju (11).

Ovaj izum predstavlja praktičnu, trajnu i korisnu napravu koja se može ekonomično proizvesti i koja uključuje bitna poboljšanja uodnosu na dosadašnje slične proizvode. Za uspješnu privrednu realizaciju navedenog izuma koriste se materijali koji su uobičajeni u ovoj grani tehnike, odnosno kvalitetni i postojani materijali kao aluminij npr. Jednodijelna glava kosilice trimera napravljena je iz jednog dijela i nema dodatnih dijelova koji bi se mogli izgubiti, oštetiti ili potrošiti. Jednodijelna glava kosilice trimera može se priključiti na sve standardne trimere. 

         

NUDI SE PROIZVOD…