SKRIVENI SUSTAV ZA DRŽANJE MOBILNOG UREĐAJA ILI VLASTITOG EKRANA NA SPORTSKOJ KAPI S AUTOMATSKIM OTPUŠTANJEM I UVLAČENJEM

                 P20170586A

AUTOR: DENIS KOLNREKAJ

             

 

 

 

 

Kroz godine javlja se problem korištenja mobitela prilikom obavljanja aktivnosti koje koriste

obije ruke, te nije moguće istovremeno korištenje mobilnog aparata. Taj problem posebno je zastupljen u visoko razvijenim zemljama gdje je statistički dokazano da ljudi učestalije koriste mobilne aparate tijekom obavljanja različitih poslova a često tijekom obavljanja svakodnevnih rutinskih poslova.

Primarni cilj izuma je poboljšati trenutne držače mobilnog uređaja na sportskoj kapi kako bi se korisnicima omogućilo elegantno i jednostavno držanje mobilnog uređaja u vidnom polju. Sekundarni cilj izuma je omogućiti korištenje sportske kape s ugrađenim ekranom za reprodukciju sadržaja s mobilnog telefona ili vlastitog izvora u vidnom polju bez korištenja ruku.

Držač mobilnog uređaja na ovom izumu obuhvaća sportsku kapu sa skrivenim ugrađenim držačem, tipku za izbacivanje i dio za prihvat i držanje pametnog telefona.

Sve komponente sastavljane su unutar odnosno na samoj sportskoj kapi. Pritiskom na tipkalo, mehanizam se aktivira i impulsno izbacuje. Pomoću zglobnih glava dolazi na željenu udaljenost i korisniku se otvara mogućnost da na lak i jednostavan način stavi svoj mobilni aparat u pripadajući držač. Pritiskom na istu tipku sustav se automatski uvlači i nudi korisniku nesmetano i neprimjetno korištenje kao obične sportske kape.

Kako je sekundarni cilj izuma je omogućiti korištenje sportske kape s ugrađenim ekranom za reprodukciju sadržaja s mobilnog telefona ili vlastitog izvora, postoji mogućnost da se na držač tajno fiksira ekran te putem komunikacijskih protokola sinkronizira sadržaj između ekrana na kapi i pametnog telefona ili nekog drugog uređaja pa se ova kapa može koristiti i nuditi u galerijama, muzejima, turističkim obilascima, koncertima ili na otvorenim projekcijama filmova.

Cilj skrivenog sustava za držanje mobilnog telefona ili vlastitog ekrana u sportskoj kapi s automatskim otpuštanjem i uvlačenjem je omogućiti korisniku korištenje mobilnog aparata u vidnom polju bez korištenja ruku, a uz to je i specifični korisni propagandni predmet.

      

 

NUDI SE PROIZVOD ...