NAPRAVA ZA BRUŠENJE       

         BRITVICE -        P20120463A

AUTOR; LESKOVEC ROMANO-  

               BRUNO

 

 

 

 

Tehnički problem koji se rješava ovom napravom jeste kako produžiti vijek trajanja patrone britvice za brijanje  sa više malih noževa u sklopu i kako vratiti izoštrenost osjetljivim oštricama britvica  te na taj način produžiti vijek trajanja, odnosno povećati broj brijanja sa istom patronom žileta, a time smanjiti potrošnju i odbacivanje patrone žileta kojoj se pomoću ovog izuma, mogu povratiti početna svojstva i pravilna izoštrenost žileta potrebni za kvalitetno obavljanje radnje brijanja. Naprava se sastoji od sjedišta za brusnu podlogu (16), sa drškom uređaja (14), u koje je umetnuta brusna podloga (16), od stakla ili keramike za brušenje oštrica brijača, a koje je pričvršćeno i osigurano graničnicima (18), sa iskošenim rubovima kako oštrica koju obnavljamo ne bi zapinjala za iste prilikom brušenja. Naprava za brušenje britvica kao brusnu podlogu (16) koristi staklo ili keramiku koja je ugrađena u sjedište uređaja te blokirana i osigurana graničnicima (18), gdje je brusna podloga (16), viša od sjedišta podloge minimalno  1,5 milimetar. Naprava za brušenje britvica djeluje na oštrice brijača poravnavajući njihovu reznu površinu, vračajući im tako početna svojstva te pravilnu izoštrenost žileta potrebnu za kvalitetno obavljanje radnje brijanja.

U jednoj ruci se drži naprava za brušenje a u drugoj britvica. Trljanjem  britvice u smjeru suprotnom od smjera rezanja – brijanja, po brusnoj podlozi (16) obnavljamo oštrice te im vračamo početna svojstva i pravilnu izoštrenost. Za oporavak oštrica bit će dovoljno desetak struganja po brusnoj podlozi (16). Zamjena brusne podloge (16) se vrši otvaranjem graničnika(18), umetanjem nove brusne podloge (16) i zatvaranjem graničnika(18). Brusna podloga (16) mora biti viša (deblja) od sjedišta brusne podloge(16), minimalno 1.5 mm, kako oštrice ne bi zapinjale za kućište prilikom oštrenja.

 

                           

NUDE SE SVI VIDOVI SURADNJE ..