PODIZNO KLIZNI POKLOPAC ŠAHTA

P20171619A

SAŠA MARUŠIĆ

Marušići 24/b   BUJE

Tel:  091-1731023

emis@pu.t-com.hr

 

Tehnički problemi koji se rješavaju ovim izumom su  otvaranje poklopca šahta bez vađenja poklopca, te njegovog odlaganja postrance. Kako olakšati otvaranje poklopca šahta koji ostaje na istoj poziciji u otvorenom položaju, kako osigurati  poklopac protiv nenamjernog zatvaranja i kako riješiti problem manualnog prenošenja, namještanja i centriranja poklopca u okvir prilikom zatvaranja.

 

Sastoji se od vanjskog okvira  šahta (1), poklopca šahta (2), klizne vodilice (3), kotača sa nosačem (4), ključa sa polugom i kotačima (5), koji tvore sistem poklopca  šahta, koji omogućuje klizno otvaranje poklopca šahta, zadržavajući otvoreni poklopac šahta (2), u konstrukciji vanjskog okvira (1). Klizne vodilice (3), pričvršćene na okviru šahta (1), koje omogućavaju, klizno otvaranje i zatvaranje poklopca šahta (2), služe kao graničnici (6), odnosno definiraju krajnju točku otvorenog poklopca šahta (2), dok suna donjoj strani poklopca šahta (2) pričvršćeni kotači sa dvije različite visine, gdje se jedni kotači okreću na kliznim vodilicama (3), a drugi na prostor podloge oko šahta tako da klizne vodilice (3),u kosini pod kutom i kotača sa nosačem (4), podižu poklopac (2), u odnosu na okvir šahta (1), koji omogućava klizno otvaranje poklopca (2),

a poklopac šahta (2) nije spojen čvrstim spojem preko klizne vodilice (3) i kotača sa nosačem (4), te se može odvojiti od vanjskog okvira (1).

       

 

 

  NUDI SE PROIZVOD 

 

 

 

 

 

ULJNI ŠAHT BEZ VIDLJIVIH PANTI

                                               P20110913A

AUTOR; SAŠA MARUŠIĆ

                     Marušići 24/b    52462 MOMJAN

                     TEL: 052-731023,  091-1731023

                     E-MAIL: EMIS@pu.t-com.hr

Ovaj izum spada u oblast vodoinstalacijske opreme za kanalizacije i bazene. Tehnički problem koji on rješava je otvaranja poklopca uljnog šahta (2), bez vađenja poklopca , te njegovog odlaganja postrani, tako da poklopac uljnog šahta (2), kod otvaranja ostaje na istoj poziciji u otvorenom položaju. Primarni cilj izuma je olakšati otvaranje teških i velikih poklopaca uljnih šahtova, bez odvajanja i odlaganja poklopca šahta sa strane, več tako da poklopac ostaje pričvršćen na okviru uljnog šahta.

Uljni šaht bez vidljivih panti je konstruiran na način da kvadratni ili pravokutni okvir uljnog šahta (2), na bočnim stranama ima utore specifičnog oblika (4),  a na dnu okvira uljnog šahta (1), pričvršćeni su klizači (5), koji prilikom otvaranja poklopca uljnog šahta (2), pomoću osovine (3), omogućuju polukružno klizno otvaranje i zatvaranje poklopca uljnog šahta (2), bez vidljivih panti. Pomoću osovine (3), i klizača (5), utorima specifičnog oblika (4), sa osloncem na  okviru uljnog šahta (1), omogućava se otvaranje na 110 stupnjeva, čime postižemo stabilan, otvoreni položaj, te zadržavanje poklopca uljnog šahta (2), u otvorenoj poziciji.

Izum omogućuje praktičnu, trajnu i korisno tehničko rješenje  koje se može ekonomično proizvesti, i koja uključuje bitna poboljšanja u odnosu na ranije poznate naprave ovog tipa, izum se može primijeniti na sve vrste otvora gdje je potrebno postaviti uljne šahtove.

 

                      

 

                    

   NUDI SE PROIZVOD…