GRAĐEVINSKI ELEMENT ZA SUHO

ZIDANJE

 

AUTOR; pokojni MILISAVLJEVIĆ   MIŠO           P20120040A

D20110231

                

Građevinski element za suho zidanje spada u oblast građevinarstva.  Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako ostvariti čvrsti spoj prilikom zidanja zidove i stupove bez veznog materijala-maltera, otpornije na zemljotrese, od građevina sagrađenih na postojeći klasični način. Građevinski element za suho zidanje proizvodi se klasičnim sistemom pečenjacigli kao i standardne cigle pomoću kalupa. Materijali od kojih se izrađuje su uobičajeni materijali koji se koriste u građevinarstvu za izradu poznatih građevinskih elemenata.

Građevinski element za suho zidanje je konstruiran na način da ima osam kuglastih ispupčenja (1), s gornje strane, a osam udubljenja kvadratnog oblika (4), za smještaj kuglastih ispupčenja sa donje strane. Građevinski element sadrži tri centralna kanala (2), koji služe za povezivanje zidova i stupova sa željeznom armaturom, tako da se cjelokupni postupak zidanja vrši bez veznog materijala. Tako zidane građevine su otpornije na zemljotrese, od građevina sagrađenih na postojeći klasični način.

 

1 - kuglasto ispupčenje

2 - centralni kanal

3 - okvirni rubnik cigle

4 - udubljenja kvadratnog 

     oblika

5 - željezna armatura                     NUDI SE PRAVO PROIZVODNJE…