UGRADBENO VODOMJERNO OKNO SA IZOLACIJOM - P20161524A                                             

AUTOR; MOČIBOB ADRIJANO

             

 

Ovaj izum spada u područje vodoinstalacijske opreme za kućanstva, poslovne objekte.  

Ugradbeno vodomjerno okno sa izolacijom rješava tehnički problem zaštite vodomjernog brojila od niskih temperatura tj. zamrzavanja cijevi i vodomjernog brojila, te omogućava jednostavniju kontrolu brojila sa osiguranim i ograničenim pristupom. Sastoji od vanjskog okvira (1), sa anker pločama sa rupom za vijak (6), na kojeg su pantama (7) montirana vrata (2), sa toplinskom izolacijom (3), i gumenom brtvom (4) te brava sa ključem (5), koja služi za zatvaranje i osiguravanje brtvljenja pomoću gumene brtve (4), koja  je postavljena po rubu vrata (2), a sklopljeno okno sa svim svojim dijelovima se takvo ugrađuje u zid, sa unutrašnjom izolacijom (9) postavljenom oko svih unutrašnjih površina, gdje putem brave sa ključem (5) i vrata (2) omogućuje kontrolirani pristup i kontrolu jednog ili više vodomjera, te štiti cijevi i vodomjere od mogućeg oštećenja, zbog zamrzavanja vode u cijevima, a osigurano putem brave sa ključem (5), tvori izolirani prostor/komoru koji zadržava predviđenu zidnu temperaturu ostvarenu izolacijom u konstrukciji zida/fasade. Izum omogućuje praktični, trajni i korisni proizvod koji se može ekonomično proizvesti, i koji uključuje bitna poboljšanja u odnosu na ranije poznate proizvode ovog tipa. Izum se može primijeniti na sve vrste otvora gdje je potrebna toplinska izolacija protiv zamrzavanja cijevi i vodomjernih brojila. Za izradu se mogu koristiti materijali kao inox, željezo, aluminij ili plastika.Ovo vodomjerno okno se ugrađuje u za to predviđeni otvor na zidu jednostavnim zahvatom.  Gotov proizvod je unaprijed sastavljen i spreman za ugradnju. Moguća je i horizontalna ugradnja istog na vodoravnu podlogu.

NUDI SE  PROIZVOD…