NAPRAVA ZA BUŠENJE POLUTKI KOLAČA   

„BRESKVICE“ - P20131101A

AUTOR:MODRUŠAN JOSIP                                                          

 

 

 

 

 

Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako izdubiti polutke biskvita i ostvariti oblik potreban za izradu specifičnog kolača poznatog kao „breskvica“.

Drugi tehnički problem je sigurno i pouzdano korištenje naprave, bez rizika ili opasnosti od ozljeđivanja za operatera, kao i sigurno dubljenje polutki, bez kidanja i probijanja biskvita u svrhu poštivanja normativa i smanjivanja broja neupotrebljivih proizvoda, nastalih prilikom nepreciznog ili krivog ručnog bušenja/dubljenja.

Naprava za bušenje polutki kolača „breskvice“, se izrađuje od odgovarajućih materijala i dijelova koji se koriste za izradu kuhinjskih pomagala i udovoljavaju standardima.

Tipski elektromotor je bešuman, kao i ventilator. Posebnu pažnju treba posvetiti cilindričnom svrdlu, koje je u direktnom dodiru sa namirnicama, pa je bitno da bude izrađen od legure nehrđajućeg i nehabajućeg čelika, koji odgovara za upotrebu sa namirnicama.

      
Sam uređaj je jednostavan za korištenje, jer dolazi potpuno sklopljen, u funkcionalnom obliku,te za njegovu primjenu nisu potrebne dodatne operacije, nego se samo upali i koristi prema navedenim naputcima. Uređaj se koristi na način da se upali elektromotor, polutka kolača „breskvice“ prinese se i nasloni na prsten vodilice, te potiskuje do kućišta sklopa. U tom trenutku cilindrično svrdlo izdubljuje biskvit, te slijedi povratni potez, gdje se ruka povlači unazad, a opruge vračaju vodilicu u početni položaj. Polutka kolača „breskvice“ je tada izdubljena i spremna za umetanje nadjeva.Ovaj
kolač je jako popularan, posebno mu se raduju djeca, ali i odrasli mu ne mogu odoljeti. Najčešće se priprema za posebne prigode kao što su vjenčanja, krstitke i rođendani. Kombinacija fila od oraha i marmelade, uz jako lijepu dekoraciju garantira jako lijepu i ukusnu slasticu.                  

                          NUDI SE PROIZVOD..

 

 

 

 

 

NAPRAVA ZA SIGURNIJE
HODANJE PO SNIJEGU  I LEDU

 
AUTOR ; MODRUŠAN JOSIP
                                                   D20120041

 


 

 

Ovo pomagalo pripada dodatnoj  opremi za obuću kojom se sprječava  proklizavanje obuće na snijegu i poledici. Složeno u posebnoj torbici može se nositi sa sobom ili u automobilu, a prema potrebi postavimo  na cipele. Izuzetno lako se postavlja   na standardnu mušku i žensku obuću.

Sastavljen je od profiliranog aluminijskog kućišta, kroz koje prolaze vijci koji strše i gumena lastika sa zakačkama, koja služi za pričvršćivanje naprave na potplatu obuće. Pravokutnog je oblika. Oblih je ploha sa gornje strane, a šiljastih sa donje.

Na skliskoj podlozi kretanje ljudi sa  ‘’Napravom za sigurnije hodanje po snijegu i ledu’’ olakšano je i manje opasno, a mogući padovi i lomovi svedeni su na najmanju moguću mjeru.

                     

                            

NUDI  SE  PROIZVOD  I  PRAVO  NA PROIZVODNJU..

 

UNIVERZALNI DODATCI   ZA LJESTVE I                   

                    ŠKALUNE- P20140844A

AUTOR:MODRUŠAN JOSIP                                                          

            

 Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako poboljšati svojstva stabilnosti i oslonca standardnih ljestvi u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg korištenja istih. Sastoji od tri različita adaptera koji su konstruirani na način da se mogu prilagoditi i primijeniti na svim standardnim tipovima ljestvi, a to su; Adapter za poboljšavanje dosjeda, adaptera za radno gazište i adapter za oslonac (2). Korištenje adaptera pojedinačno, nije uvjetovano drugim adapterima. Adapter za poboljšavanje dosjeda sastoji od teleskopskog horizontalnog  nosača (4), koji osigurava potporu stepenica i vanjskih sigurnosnih stopa (6), koje se mogu suziti i proširiti, a nosač stope (7) je podesive visine, kako bi se mogle prilagoditi u situacijama neravnog terena. Adapter za poboljšavanje dosjeda je izrađen u dvije varijante kako bi se mogao primijeniti na ljestvama s jednim centralnim nosačem, a vješa se za gazište ljestvi pomoću nosača gazišta (3). Adapter za oslonac (2), je sastavljen od vanjske cijevi (10), unutarnje cijevi (9), prihvata (8), osovine (13), izveden  teleskopski kako bi mogli podešavati visine po potrebi te se na ljestve se pričvršćuje na način da se nosač (8), postavlja sa vanjske strane, a kroz njega se provlači osovina (13), koja prolazi kroz stepenik (gazište) ljestvi. Jednom provučena osovina (8), osigurava se osiguračem (17) protiv ispadanja.

 

 

 

 

 

 

 

 


       

                                             NUDI SE PROIZVOD….. PRIMAMO NARUDŽBE…..