SAMOHODNI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE VODENIH POVRŠINA

P20181144A

 ERVIN MATIĆ              

 Mihatovići 25, Poreč

 mob; 099-5159010

 ervin@iikaro.com

Ovaj izum spada u područje uređaja za održavanje i čišćenje  vodenih površina kao npr. morskih lučica, marina i uvala općenito.Tehničko rješenje ovog izuma je kako očistiti vodene površine od sitnog otpada ili drugih plutajućih tvari bez potrebe direktnog upravljanja strojem, odnosno automatsko ostvarivanje čišćenja bez, ili sa minimalnim brojem operatera uz znatno skraćivanje vremena i opreme potrebnog za izvršenje postupka održavanja čistoće vodenih površina.

Osnovni sistem funkcioniranja uređaja je da

pomoću elevatora, podiže iz vode nakupine ili pojedinačne komade otpada koji se elevatorom prebacuju u spremnik otpada (12), dok se putem

senzora dodira (25) i mlaznica (9), vrši funkcija

potpuno samostalnog i neovisnog kretanja te opsluživanja zadanog akvatorija.

 

 

U posebnim situacijama može se koristiti veći broj uređaja tako da je moguće opsluživati i veće vodene površine u slučaju većeg zagađenja (naftne mrlje, alge) na način da se više uređaja formira neprobojna barijera. U tom slučaju uređaj je opremljen specijalnim usisnikom kojim će prikupljati alge sa dna ili razliveno gorivo s površine, odlagati ga u specijalne vreće te ih na poseban način  grupirati kako bi bile skupljene plovilom za daljnje zbrinjavanje i transport. Koristeći tu mogućnost uređaji se mogu pozicionirati na zadanu koordinatu i pokriti veće površine onečišćenja, te na taj način vrlo učinkovito odstraniti sve nečistoće.

         

NUDE SE SVI OBLICI SURADNJE

 

 

 

 

 

NAPRAVA ZA ČIŠĆENJE BOJENJE I ODRŽAVANJE STUPOVA - P20171211A

AUTOR; ERVIN MATIĆ                                                      

                  MIHATOVIĆI 25  - 52440 POREČ

           TEL;052 421316; MOB; 0995159010

         MOB; ervin@iikaro.com ili 

                  ervin.matic@pu.t-com.hr

Naprava za čišćenje, bojenje i održavanje rasvjetnih stupova rješava tehnički problem  čišćenja, bojenja i održavanja rasvjetnih ili drugih stupova uz putove, ceste i autoceste bez potrebe penjanja radnika po stupu sa minimalnim brojem operatera, uz minimaliziran opseg operativnog prostora potrebnog za ljudstvo, opremu i alat, te znatno skraćivanje vremena potrebnog za izvršenje postupka popravka ili održavanja. Sastoji se od spojene i učvršćene glavne konstrukcije (1) te odstojnika glavne konstrukcije (9) koji spojeni čine jednu čvrstu cjelinu, a sadrži glavnu pogonsku osovinu (4), ležaj (11) te pogonsku jedinicu (3) koja pokreće napravu po stupu, gdje glavni pogonski valjak (2), stezni valjak (6), te vodeći valjak (12), omogućavaju prianjanje naprave na stup. Naprava je konstruirana na način da se na osnovnu napravu za penjanje dodaju dodaci (alati) za pojedinu potrebitu funkciju koja se mora izvršiti, te su vezani za samu funkcionalnost  i neophodni su dio naprave za obavljanje željene funkcije .     

                                     NUDI SE PROIZVOD