PREKLOPNI ZAŠTITNI OKVIR ZA TRAKTORE

D20100211

 
  AUTOR;Pekica Marijan

 

 


 

 

Velik broj traktorskih nesreća s tragičnim posljedicama bilo bi spriječeno kad bi svi traktori imali tzv. roll bar, tj. zaštitni okvir koji štiti vozača od priklještenja prilikom prevrtanja.

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u

prometu na cestama (NN, broj 51/2010 ) propisano je da na traktorima prvi put registriranim u RH nakon 01. siječnja 1983. godine mora biti ugrađena sigurnosna kabina ili  okvir koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora. S obzirom da je montažom zaštitnog okvira, porasla najviša točka traktora, pojavio se problem prolaska među stablima prilikom rada u voćnjacima i maslinicima ili spremanja traktora u niže prostore. Tehničko rješenje sklopivog zaštitnog okvira za traktor spriječit će zapinjanje ili lomljenje grana prilikom dolaska ili odlaska u maslinik/voćnjak odnosno omogućiti spremanje traktora u niže prostore. Ovaj uređaj napravljen je od dva dijela, gdje je donji fiksni dio  pričvršćen na traktor, a gornji dio se može sklopiti po potrebi radi ulaska u skučene, ili visinom ograničene prostore. Spoj dva djela je osiguran klinovima, a sklapanje omogućeno posebnim ležištima na donjem dijelu. Vrhovi fiksnog djela odrezani su pod kutom od 45°, a ojačani poprečnim spojem. Preklopni dio je napravljen od okruglih cijevi u obliku slova „U“, koji se umeće u utore donjeg dijela i osigurava čeličnim klinovima.

NUDI SE PROIZVOD…