UREĐAJ ZA USITNJAVANJE LEDA

P20160830A

Autor: MARIN POROPAT

 

Led za pripremu koktela je otprilike pola količine koktela.

Ako led nije ispravno pripremljen, cijeli koktel je uništen.

Odgovarajućom pripremom leda omogućavamo sporije

otapanje, bolje rashlađivanje i produženo uživanje u piću. To znaju najbolji barmeni i zato koriste razne tehnike

ručne obrade leda kako bi mušterijama pružili najbolje.

 

 

1 Problem koji se pojavljuje kod poznatih uređaja je način, veličina i oblik usitnjavanja leda za koktele.

Poznati uređaju usitnjavaju led drobljenjem ili grebanjem te je konačni rezultat mrvljeni led sitne granulacije koji se prebrzo otapa u pićima, pa tako djeluje piće na način da ga razvodnjuje i mijenja mu prvobitni okus. Ovim uređajem ćemo postići izradu komadića leda odgovarajuće granulacije i veličine koji će se sporije otapati, a time duže djelovati rashladno na piće i neće mijenjati okus pića zbog otapanja i razvodnjavanja. Uređaj se postavlja i direktno koristi u ugostiteljskim objektima

 

Uređaj za usitnjavanja leda rješava tehnički problem usitnjavanja leda različite granulacije koji će se sporije otapati i duže rashlađivati piće konstrukcijom uređaja koji obuhvaća sve procese potrebne za izradu, pohranjivanje i doziranje takvog tipa leda za upotrebu u ugostiteljskom objektu prilikom pripreme pića i koktela. Sastoji se od radnog stola na kojeg je instaliran mlinac sa reduktorom brzine i spiralnim vijkom, pogonjen pogonskim motorom, a sadrži otvor za ubacivanje leda u koji se ubacuje led koji prolazi kroz mlinac gdje se bez noža i sita usitnjava na raznovrsnu granulaciju, te usitnjen prolazi kroz izlazni kanal i pohranjuje se u spremnik usitnjenog leda, obrađen i spreman za pripremu pića i koktela u barovima.                   

 

                                                                                 NUDI SE PROIZVOD