PERAČ VALJAKA ZA BOJANJE

P20151401A

AUTOR; POSEDEL DRAGAN

 

 

 

 

 

Perač valjaka za bojanje je konstruiran kako bi olakšali

pranje soboslikarskih končastih i vunenih valjaka a da

se smanji utrošak vode, te obavi pranje bez direktnog

dodira, prljanja ili upotrebe ruku za ispiranje boje sa valjka.

 

Dosadašnji način pranja valjaka baziran je na ručno pranje

pod mlazom vode što je iziskuje dugo vrijeme pranja i veliku potrošnju vode.

Perač valjaka će  omogućiti kvalitetnije pranje soboslikarskog valjka uz smanjenu potrošnju vode bez upotrebe ruku.Primarni cilj ovog izuma je praktičnost uređaja tj. olakšavanje kompletnog fizičkog načina pranja valjka uz poboljšanje kvalitete pranja, te znatnu uštedu vode i vremena.

Ovaj perač omogućuje jednostavnu primijenu u svojoj

domeni, te je kreiran kao korisna naprava jednostavne

i jeftine izvedbe sa mogućnošću dodatnih, stručnijih preinaka.

Standardizirani priključak vode omogućit će jednostavno

spajanje i upotrebu, a ovaj perač valjaka ne iziskuje nikakvo

napajanje strujom ili drugim izvorima energije za funkcioniranje.

 

Sastoji se od od tijela perača (1) cjevastog oblika koji sa jedne strane ima zatvoreni dio perača (3), a sa druge strane otvoreni dio perača (5), na kojem se nalazi utor za dršku valjka (4), dok se na tijelu perača (1) nalazi priključak za vodu (2) koji je spojen na cijev sa mlaznicama (6) koja se nalazi u unutrašnjosti cjevastog tijela perača (1) te uvjetovano kutom mlaznica, mlazom vode okreče i ispire valjak prilikom pranja bez posebnog napajanja i pogona, isključivo centrifugalnom silom uzrokovanom mlazom vode, koja preko priključka za vodu (2) prolazi kroz cijev sa mlaznicama (6) i djeluje na valjak da se okreče, a centrifugalnim okretanjem dolazi do ispiranja boje s valjka koja s vodom izlazi kroz otvoreni dio perača (5).  NUDI SE PROIZVOD…

 

 

´