OBRNUTO MEHANIČKO KVAČILO

P20171551A

RAJKO

LINO

Proštin 15, FAŽANA

tel: 099-8593886

anitafazana@alice.it

 

Tehnički problem koji se rješava ovim izumom je kako ostvariti prekidanje rada motora i mjenjača kao cjeline, znači prekid prijenosa obrtnog momenta il snage sa motora (agregat) na mjenjač ili reduktor i slično odvajanjem, a ne tiskanjem kvačila u svrhu smanjenja aksijalnog pritiska na cjelinu radi minimaliziranja trenja i maksimalnog iskorištenja snage motora i broja okretanja.

 

Suština izuma je rad kvačila u suprotnom djelovanju.

Kvačilo ne radi na pritisak već na povlaku (razvlačenjem u suprotnom smjeru). Time dolazi do smanjenja aksijalnog pritiska cjeline na blok motora preko aksijalnih ležajeva. Izvršenjem te radnje ne dolazi do aksijalnog pritiska i trenja radilice na blok motora te motor nema gubitaka na snazi i na broju okretanja. Znači (blok motora, zvono mjenjača i statični ekscentar) kao jedna cjelina, te pomični dio (kvačilo, zamašnjak i radilica) koji su na svojim pozicijama kao druga cjelina. Snaga motora i broj okretanja su u ovoj varijanti maksimalno iskorišteni.

 

Obrnuto kvačilo sadrži ekscentričnu vilicu (6),

pomični dio kvačila (4), fiksni dio kvačila (5) i magnete (7), ili opruge (8) koji razvlačenjem u kontra smjeru od standardnog pritiska oslobađaju disk kvačila (3) od trenja sa zamašnjakom (2) i pomičnim dijelom kvačila (4) anuliraju aksijalnu silu na blok motora tako što pritiskom na pedalu kvačila ekscentrična vilica (6) jednom stranom drži radilicu (1) na mjestu, dok drugom razvlači pomični dio kvačila (4) u suprotnom smjeru od standardnog, pružajući tako maksimalnu iskoristivost motora,

a izvedivo je u varijanti sa oprugama (8) ili sa magnetima.

 

      

 

NUDI SE PRAVO PROIZVODNJE

 

 

 

 

 

 

         MAGNETNI JASTUK

                             P20150599A

AUTOR: RAJKO LINO

Proštin 15,  52212 FAŽANA

MOB: 099-8593886

E-MAIL: anitafazana@alice.it

Tehnički problemi koji se rješava ovom izumom je kako složiti   kombinaciju  permanentnih magneta, kako bi umanjili, ublažili ili eliminirali vibracije koje mogu nastati između (stroja,instrumenta,objekta) i podloge na kojoj bi sve to bilo naslonjeno ili nošeno pomoću uređaja napravljenog od permanentnih magneta, bez upotrebe opruga, guma i vodilica u svrhu:

- rješavanja vibracija (statika) u slučaju potresa, montaža

  magnetskih jastuka između objekta (kuća) i podloge. 

- držanje predmeta instrumenta objekta u zraku, bez

  oslonca,

- funkcije kvačila, odnosno potisne ploče kod kvačila

- moćnost ugradnje magnetskog jastuka između karoserije  

  i trapa vozila

 

Sastoji se od parnog broja permanentnih magneta (3) i

potisnih ploča (2) u koje su magneti smješteni na specifičan način, odnosno tako da je svaki drugi magnet  okrenut za 180°, te cijeli jedan red magneta (3) okrenut za 180° i postavljen s postoljem u potisne ploče (2) gdje su magneti (3) koji se odbijaju nagnuti pod kutom od 45° i time vrše funkciju magnetnog jastuka ili amortizera.

 

Nakon pravilnog postavljanja i učvršćivanja magneta 3 u postolja možemo formirati magnetni jastuk 1, na način da magnete s postoljem postavimo u potisne ploče 2 koje se nalaze na osovini, gdje su magneti 3 nagnuti pod kutom od 45° i okrenuti jedni prema drugima i složeni na gore opisan način tako da se odbijaju, odnosno tvore magnetni jastuk.

      

          NUDE SE SVI VIDOVI SURADNJE