POVODAC SA NAPAJANJEM I SVJETLEĆOM UZICOM

P20170885A

AUTOR:DENIS RUŽIĆ 

 

 

 

Povodac sa napajanjem i svjetlećom uzicom rješava tehnički problem ostvarivanja bolje vidljivosti/uočljivosti uzice povodca za kućnog ljubimaca, te iskorištavanje kinetičke energije koja se stvara povlačenjem i uvlačenjem konopa povodca, za proizvodnju električne energije.

 

Sastoji se od prozirnog kućišta (9), uzice (12) sa fosfornim nitima, generatora (1), baterije (2), unutarnje UV LED lampice (5), vanjskih svjetala (6 i 7) i prekidača (13) gdje pomoću generatora (1) ugrađenog u kućište (9) povodca prilikom izvlačenja i uvlačenja uzice (12) pretvara kinetičku energiju u električnu energiju, te je akumulira u bateriji (2) i koristi za upotrebu unutarnje UV LED lampice (5), vanjskih svjetala (6 i 7) i napajanje putem USB priključka (3), a putem unutarnje UV LED lampice (5) osvjetljava uzicu (12) sa fosfornim nitima, te ju tako nadopunjuje svjetlosnom energijom kako bi uzica (12) svjetlila u mraku i time pruža bolju vidljivost prilikom večernje šetnje ljubimca.

S obzirom da se proizvede na energija akumulira u bateriji koju sadrži povodac, osim sigurnije šetnje ljubimca može nam poslužiti i za punjenje mobilnih  telefona ili korištenje drugih uređaja koji se napajaju putem USB priključka ugrađenog na povodcu.

- NUDE SE SVI OBLICI SURADNJE