UREĐAJ ZA SPRJEČAVANJE POTONUĆA PLOVILA

PCT/HR2009/000029             P20080404 A

                     

   AUTOR: ZAHARIJA RINO          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uređaj za sprječavanje potonuća plovila spada u oblast pomorstva i to u područje opreme za spašavanje plovila i ljudi od potonuća u slučaju mogućeg oštećenja ili havarije.Tehnički problem koji se rješava ovim izumom je sprječavanje potonuća plovila u slučaju da na istom nastanu oštećenja kao što su napuknuća, rupe, lomovi oplata, koja mogu uzrokovati prodor vode i potonuće.

 Sastoji se od sistema za napuhavanje zračnih jastuka, koji se montira unutar korita plovila i od zračnih jastuka (8) koji se  fiksno pričvrste uz oplatu broda u najvišem djelu korita, po cijeloj dužini opsega broda. 

To postižemo aktivacijom sistema, odnosno upuhavanjem zraka ili plina u zračne jastuke koji, jednom napuhani, održavaju plovilo u plutajućem stanju i kad je korito broda ispunjeno vodom. Aktiviranje sistema se vrši manualnom aktivacijom manualnog ventila za aktiviranje (4) ili automatskom aktivacijom hidroaktivnog sklopa za automatsko aktiviranje (6). Aktivacijom ventila započinje proces upuhavanja zraka iz rezervoara visoko komprimiranog zraka (1), preko cijevi za dovođenje zraka(5) i regulatora pritiska (3), u zračne jastuke (8). Zračni jastuci su izrađeni od više zasebnih komora sl.2 i svaka ima povratno - nepropusni ventil (7), u svrhu zaštite od mogućih, naknadnih oštećenja zračnih jastuka. U slučaju da dođe do oštećenja i ispuhivanja neke od zračnih komora, ostale komore i dalje ostaju napuhane te održavaju plovilo na vodi sprječavajući tako potonuće.

 

 

 

 

 

NUDI SE PRODAJA LICENCIJE…..

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player