FASADNI OKVIR ZA MONTAŽU PROZORA

                P20110064AEPS 5cm-vektorski-Model.jpg

 

Fasadni okvir za montažu prozora spada u područje građevinske tehnike,
a rješava tehnički problem montaže prozora ili vrata bez fasadne obrade
građevinskih otvora, a da pritom ostvarimo brtvljenje i nepropusnost vode
ili zraka kod montiranih prozora ili vrata te ubrzamo sam proces
montaže prozora i radni proces kod izvođenja fasadnih radova te poboljšanje
kvalitete izvedbe na zahtjevnom detalju.  Cilj izuma je izbjeći manjkavosti
kod klasične montaže, ubrzati i olakšati izvedbu, te ponuditi rješenje koje će
na, jednostavan i praktičan način olakšati rad radnim grupama ( monterima
prozora, fasaderima,  ličiocima, arhitektima, projektantima, nadzoru) koji se
pojavljuju na izvedbi radova. Izum se primjenjuje na način da se prije
montaže, postavi gotovi tipski okvir koji će osigurati:

 - pravilno nalijeganje prozora eliminirajući pojavu šupljina između       
   prozora i rubova otvora

- uredan izgled vanjskih prozorskih rubova i fasade
- smanjenje obima radova
- precizno i brzo montiranje građevinske stolarije i prozorskih klupčica
-poboljšana građevinsko, fizikalna svojstva građevine


Fasadni okvir za montažu prozora ima višenamjensku funkciju i prilagođen je širini  vanjskog nosivog zida. Sastoji se od četiri profila, koji sklopljeni, čine okvir otvora za prozor. Montaža fasadnog okvira za montažu prozora vrši se na način da se prvo montira donji prozorski profil, zatim dva bočna profila i zadnji se umeće gornji profil koji uliježe između  lijevog i desnog profila. Prilikom montaže profili se odmah postavljaju u vertikalni i horizontalni pravac (u građevinski livel ) te se tim odrađenim radnim korakom odmah izbjegavaju moguće greške  i navedene komplikacije. Osim otklanjanja navedenih nedostataka i pojednostavljenja radova montaže,  fasadni okvir za montažu prozora ;
- pridonosi uštedi vremena u radnom procesu
- eliminira potrebu naknadne obrade unutarnjih i vanjskih rubova 
- ostvaruje siguran i nepropusni spoj rubova prozora.
- različitim vanjskim i unutarnjim izgledima,                               
  arhitekturi objekta daje uredan izgled detalja.
-investitoru omogućava uštedu, na način da se prema  pravilniku za obračun građevinskih radova ne zaračunavaju radovi obrade rubova otvora jer kod ovog sistema nisu potrebni                                   
-primjenjivi su na sve veličine pravokutnih otvora prozora i vrata.                 
 

NUDI SE PROIZVOD ...