PROTUSKLIZAJUĆA OPREMA ZA OBUĆU

''LANCI ZA OBUĆU''-''STOP ICE''

                                                               D20080030  

Autor; DEVOVIĆ NEDŽAD

            SMAREGLINA 1

            52100 PULA

MOB;  091-300-3362     e-mail;   n.devovic@gmail.

 

        

Ovo pomagalo pripada dodatnoj  opremi za obuću kojom se sprječava  proklizavanje obuće na snijegu i poledici. Složeno u posebnoj torbici može se nositi sa sobom ili u automobilu, a prema potrebi postaviti na cipele.

Izuzetno lako   postavlja se na standardnu mušku i žensku obuću.


Materijal izrade je visoko kvalitetna guma na kojoj su protuklizna izbočenja.

Na skliskoj podlozi kretanje ljudi sa ''STOP ICE ''je olakšano i manje opasno, a mogući padovi i lomovi svedeni su na najmanju moguću mjeru.

 

 

 

NUDI SE PROIZVOD I PRAVO NA PROIZVODNJU……

 

POSTUPAK ZA RELAKSACIJU, OPUŠTANJE TIJELA I UMA, TE POBOLJŠANJE OPĆEG STANJA ZDRAVLJA

 Autor; DEVOVIĆ NEDŽAD                 P20110816A

            SMAREGLINA 1

            52100 PULA

MOB;  091-300-3362 ,  e-mail;  n.devovic@gmail.com  

Ovaj izum odnosi se na istovremeno korištenje više različitih tretmana za relaksaciju i opuštanje tijela i uma, a koje čine istovremena masaža,  audio, vizualni i mirisni tretmani.

Na gornju plohu uređaja postavlja se stolica za masažu   koja je namijenjena za osobu na kojoj se vrši tretman. Ispred postavljene stolice, na niže smještena je druga stolica   na kojoj sjedi osoba koja obavlja tretman ručne ili akupresurne masaže stopala.  Osoba koja sjedi ima stopala na niže i blago ispružena prema naprijed.  Iznad osobe koja vrši ručnu masažu nalazi se holo panel za projekciju.   Na ušima osobe na kojoj se vrši tretman se nalaze slušalice za slušanje glazbe. Pored stolice nalazi se vremenski programator i dozator miris koji u pravilnim vremenskim razmacima odašilje programiranu dozu aromatičnog mirisa.

  Uređaj   je namijenjen za dvije osobe. U unutrašnjosti uređaja je smještena   posuda   sa vodom  i ribicama. Ribice su međusobno odvojene pregradnim zidom  koji na sebi ima veliki broj malih otvora kroz koji se vrši cirkulacija vode, a kroz koji se ne mogu provući ribice. U dnu posude se nalazi usisni otvor, kroz koji se usisava voda koju treba filtrirati. Na suprotnoj strani od usisnog otvora na vanjskom zidu se nalazi mlaznica  za ubacivanje čiste filtrirane vode.  U unutrašnjosti uređaja smješten je uređaj za filtriranje i temperiranje vode , koji je povezan na usisni otvor i mlaznicu. Uređaj za filtriranje i temperiranje vode povezan je sa računalom koje vrši nadzor trenutnog stanja onečišćenosti vode i koje vizualno i zvučno upozorava o potrebi poduzimanja potrebnih radnji čišćenja ili zamjene dotrajalih dijelova.

Dvije osobe koje sjede na gornjem dijelu uređaja imaju stopala u vodi do ispod koljena.  Između osoba  nalazi se holo panel za projekciju, a na ušima tim osobama se nalaze slušalice  za slušanje glazbe. Pored uređaja nalazi se vremenski programator  i dozator mirisa koji u pravilnim vremenskim razmacima odašilje programiranu dozu aromatičnog mirisa.Ovi postupci masaže, obavljeni istovremeno sa drugim audio, vizualno, mirisnim tretmanima mogu se koristiti na različitim mjestima i na različitim lokacijama. Moguća primjena u kozmetičkim salonima, fitnes i welnes centrima, hotelima, lječilištima.  Postupak se može obavljati za potrebe relaksacije i opuštanja prema individualnoj potrebi korisnika.

NUDI SE PROIZVOD I USLUGE…..