ZAŠTITA PRAMČANOG PROPELERA

                              P20180795A

 FRANČULA DUŠKO

Jadreški 25, Ližnjan

 tel: 098-9267407

 duskofrancula@gmail.com

 

Ovaj izum služi za zaštitu pramčanog propelera broda od oštećenja, a postavlja se za bez bušenja i oštećenja trupa plovila, te ujedno omogućava jednostavnu demontažu i montažu iste, za potrebe periodičnih servisnih operacija.

 

Cilj izuma je da spriječi oštećenje pramčanog propelera na način da plutajućim otpadnim predmetima koji se nalaze u moru (konopi, najlon vrećice, komadi drveta, plastike i drugi otpad)  zaustavi put prema pramčanom propeleru. Standardne zaštite su pričvršćene vijcima u trup barke, koji prilikom nekoliko odvrtanja i zavrtanja istroše navoje u trupu plovila i više ne mogu obavljati svoju funkciju nego je potrebno sanirati stare rupe i raditi nove.

 

Ovaj izum omogućuje montažu zaštite propelera bez vijaka i bušenja rupa u trupu plovila. Jednostavna montaža ili demontaža zaštite propelera moguća je dok se plovilo nalazi u moru, ili na kopnu. Za montažu izuma nije potreban nikakav specijalni alat. Izum je moguće bezbroj puta demontirati bez ikakvog oštećenja trupa plovila za razliku od postojećih rješenja kad se zaštita pramčanog propelera pričvćuje vijcima.

 

        

Sastoji se od kućišta (3), uporišta krakova (4), pomičnih krakova (2) sa vrhovima kraka (10)

i pomične konusne matice (5) sa šarafom (6) čijim pomicanjem djelujemo na izbacivanje i uvlačenje krakova (2) na način da zatezanjem djeluje na potiskivanje uporišta krakova (4) i izbacuje krakove (2) u stjenku tunela pramčanog propelera (1) tvoreći tako čvrsti spoj bez potrebe bušenja trupa plovila (9) ili uporabe vijaka i zakovica, a otpuštanjem konusne matice (5) sa šarafom (6), dolazi do  uvlačenja krakova (2) i oslobađanja uporišta krakova (4), tako da se zaštita pramčanog  propelera (7), može skidati i

stavljati višekratno, bez uporabe montažnih vijaka.

 

 

NUDI SE PROIZVOD

 

 

 

KORMILARSKO KOLO

SA SUČELJEM UPRAVLJAČKE PLOČE

P20180399A

FRANČULA DUŠKO

Jadreški 25, Ližnjan

tel: 098-9267407

duskofrancula@gmail.com

 

Ovaj izum rješava tehnički problem stavljanja upravljačke ploče u područje vidokruga i omogućiti upravljanje istom za vrijeme upravljanja kormilom, uz izbjegavanje mogućnosti ozljeda mogućim pokušajem upravljanja upravljačkom pločom prolaskom ruke kroz kormilarsko kolo do radne površine upravljačke ploče.

 

Cilj izuma je direktno upravljanje tipkama, prekidačima i polugama na upravljačkoj ploči, a bez zaobilaženja kormilarskog kola i ostavljanja istog bez kontrole u slučaju kada je upravljačka ploča iza kormilarskog kola te izbjegavanje mogućnosti ozljeda uslijed mogućeg pokušaja upravljanja upravljačkom pločom prolaskom ruke kroz kormilarsko kolo

 

Rješenje problema je u sučelju kormilarskog kola i upravljačke ploče, gdje je kormilarsko kolo sastavljeno od dvije polutke koje su sastavni dio upravljačke ploče. Svrha je svesti pokrete zapovjednika plovilom na kormilarsko kolo i upravljačku ploču.

 

 

 

      

 

Sastoji se od dvije polutke kormilarskog kola (1) spojenih vijcima (2) i potpore kormila (3) koja je nosač cijelog upravljačko instrumentnog sklopa u kojem se nalazi konzola za nautičke uređaje (7) koja ostaje u horizontalnoj poziciji prilikom vrtnje kormila. Na postojeći upravljački sistem se spaja putem lanca preko zupčanika kormila (12), koji

lancem (19) prenosi zakretnu silu zupčaniku osovine (16)

na postojeći sustav za upravljanje (17) preko zupčanika zatezača lanca (14), a konzola za nautičke uređaje (7)

je pozicionira čeono unutar kormilarskog kola (1).

 

 

 

NUDE SE SVI OBLICI SURADNJE