STALAK ZA SUNCOBRAN SA UREĐAJEM ZA DALJINSKO PODIZANJE I SPUŠTANJE KROŠNJE SUNCOBRANA

AUTOR: Franjo Kurevija               P20140797A

            

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički problem koji rješava ovaj izum je kako izvesti tehničko rješenje koje će omogućavati spuštanje i dizanje krošnje suncobrana bez fizičkog napora, putem sklopke ili daljinskog upravljača, aktiviranjem električnog mehanizama sa vlastitim napajanjem, a da je pritom ugrađen u univerzalni stalak za suncobrane te  primjenjiv na svim standardnim tipovima suncobrana.

Postoje razne varijante automatiziranih suncobrana, sa sistemom za podizanje i spuštanje, koji je individualan i uvijekpersonaliziran za konkretni tip suncobrana. Cilj ovog izuma, bio je osmisliti univerzalni stalak za suncobrane, sa implementiranim uređajem za daljinsko podizanje i spuštanje krošnje, koji se može primijeniti na različitim suncobranima, bez posebnih preinaka samog suncobrana, ili sistema za podizanje i spuštanje krošnje.

Ovaj sistem je univerzalan i zamišljen je da se može primijeniti na svim standardnim tipovima suncobrana, bez tehničkih preinaka postojećeg sistema suncobrana. Dodatna intervencija na suncobranu je ugradnja koloturnika(13), u slučaju da je postojeći suncobran nema. Te ugradnja sigurnosne kočnice(22), koja sprječava da se uslijed sile potpornih letvi i platna suncobran zatvori. 

Suncobran umetnut u stalak(1) povezuje se na uređaj (30) žičanim užetom (21) kako bi obavljao funkciju okomitog pridržavanja suncobrana i daljinskog otvaranja/zatvaranja krošnje suncobrana putem električnog uređaja (30), na način da je prvi kraj žičanog užeta (21) spojen na jedan kraj vretena (6) pa preko koloturnika (13) kroz donji prsten (31) se žičano uže (21) vodi kroz oprugu (20) koja se nalazi u cijevi (26) koja služi da se sigurnosna kočnica (22) drži u paralelnom položaju sa pomičnom krunom (19) te se kroz provrt (31) na sigurnosnoj kočnici (22) i kroz gornji prsten (32) pritegne vijkom. Radnja otvaranja suncobrana vrši se pritiskom na tipku (27) a pritiskom na tipku (28) suncobran se zatvara.

 

 

 

NUDI SE PRAVO PROIZVODNJE