BOLNIČKI KREVET ZA NEPOKRETNE OSOBE

            SA UREĐAJEM ZA PRANJE I NUŽNIKOM 

                                                                 PK20100052

AUTOR: SAGADIN JOŽEF ZLATKO

 

Ovaj izum omogućava nepokretnim ili djelomično pokretnim bolesnicima, samostalno ili uz pomoć medicinskog osoblja, vršenje fizioloških i higijenskih potreba bez premještanja u toalet. Omogućava vršenje nužde i osobne higijene u samom krevetu koji je kao rješenje tehnički i sanitarno prihvatljiv. Pranje pacijenta se vrši na način da skrbnik pomiče kompletni pokretni ležaj 12, s bolesnikom u stranu, prilikom čega pacijent leži na krevetu. Pomicanje se ostvaruje pomoću pomične montažne noge 15 i preko sistema kotača za pomak ležaja 8, ručno,  ili automatski preko uređaja za automatiku 18. Otvara se pristup prostoru u kojem je postavljena kupaonska kada prilagodljiva na tri nivoa 10. Nivo se podešava ovisno o stanju pokretljivostipacijenta. Pacijent se premješta u kadu 10, ili na rešetku 11, gdje se vrši pranje pomoću pokretnog tuša. Po završetku se bolesnikvrača na ležaj 12, koji se pomakom vrača u prvobitni položaj odnosno u funkciju bolničkog ležaja. Obavljanje fizioloških potreba se vrši na način da pacijent samostalno aktivira automatsko pomicanje srednjeg pomičnog dijela madraca 16, pomoću uređaja za automatiku 19. Pomicanjem pomičnog dijela madraca 16, otvara se pristup wc školjki 5, ugrađenoj u krevet i bolesnik može vršiti nuždu bez potrebe premještanja i ustajanja iz kreveta. Po završetku se, aktivacijom uređaja za automatiku 19, zatvara otvor i dio madraca se vrača u prvobitni položaj. Otvor se zatvara brtvećim poklopcem i automatski proces završava ispiranjem preko vodokotlića ugrađenog u zid 7. Kod potpuno nepokretnog bolesnika potrebna je asistencija skrbnika. Tehnička izvedba spojnog uređaja za odvod u kanalizaciju 13, i automatskog brtvećeg poklopca wc daske 14, sprječava širenje neugodnih mirisa.

PROVODI SE HUMANITARNA AKCIJA  PRIKUPLJANJA SREDSTAVA  ZA  IZRADU  UZORKA . 

TRAŽE SE PARTNERI  ZA SERIJSKU PROIZVODNJU…..

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player