NAUŠNICE- ŽMINJSKI RIĆIN

                                           D20110114

 

 

 

 

Naušnica  predstavlja  redizajniranu zlatnu ili srebrnu naušnicu koja je u izvornom obliku nađena u starohrvatskoj nekropoli u Žminju, a pripadala je nošnji starohrvatskog seljačkog stanovništva na području Žminjštine za vrijeme franačke vladavine, a datira iz 9. i 10. stoljeća.

 

 

Replika naušnice izrađene su kao autohtoni suvenir.

Suvenir-naušnica služi kao ukrasni predmet i ima funkciju očuvanja izvorne narodne baštine. Oblikovana je tako što je   igla valjkastog oblika i savijena   u  nedovršeni krug  koji na vrhu ima ukrašeni dodatak jajastog oblika s tri reda pletenog ukrasa.

 

                                   NUDI SE PROIZVOD…..