AUTONOMNA ENERGETSKA STANICA ZA NAPAJANJE  ELEKTRIČNIH VOZILA

AUTOR: ŽIROVNIK FRANC                  P20170778A

     Ovaj izum se odnosi na stanice za napajanje vozila na električnu energiju po principu benzinskih pumpi. Stanice se mogu instalirati uz sve prometnice po kojima se kreću vozila na električni pogon.   Autonomna energetska stanica  za električna vozila koja opskrbljuje vozila električnom energijom iz alternativnih izvora   rješava  tehnički problem opskrbe i punjenja električnih vozila

 električnom energijom bez kontinuiranog spajanja stanice na elektro mrežu, odnosno energijom  proizvedenom na samoj elektro-stanici koja je autonomna i neovisna o priključivanju na mrežu. Energija se proizvodi pomoću energetskog prstena (4) gonjenog električnim motorom (3), gdje pomoću električne energije dobivene iz solarnih ćelija fotonaponskog polja (31), pokreće generatore (32), odnosno zamašnjake generatora (7) koji proizvode električnu energiju za brzo punjenje električnih vozila. Generatori (32) sadrže energetski prsten (4) kružnog oblika u kojem su instalirani permanentni neodimijski magneti (5) koji okreću zamašnjake generatora (7), te na taj način proizvode električnu energiju definiranog i konstantnog napona, a koju preko sistema za punjenje i kontrolu potrošnje, distribuiramo korisnicima direktno uz ceste i autoceste. Sva proizvedena energija distribuira se preko mjernih sistema za mjerenje utroška električne energije, te je 100% zagarantirana potrošnja proizvedene električne energije i kontrola njezine prodaje. Fotonaponsko polje 31 mora osigurati dovoljno energije za najmanje 15 dana nesmetanog rada energetske stanice. Gornji dio energetske stanice služi za odmor i predah putnika gdje im se nudi sav potreban komfor predviđen za odmorišta na autocestama. Taj se dio može napraviti na gornjem dijelu stanice, zbog vidika i mira, dok se središnji prostor za nadzor stanice 14 može koristiti za službeno osoblje i tehniku potrebnu za upravljanje stanicom. Energetska stanica 1 sadrži i kružno stepenište 15, toaletnih prostora 16, dizalo 17, restoran 18 i pristupne prilaze 21, koji služe za odmor i predah putnika i korisnika.

 

  NUDE SE SVI VIDOVI SURADNJE…

       

 

VERTIKALNA EOLSKA ELEKTRIČNA CENTRALA

AUTOR; Franc Žirovnik         P20130411A

Ovaj izum odnosi se na proizvodnju električne energije kombiniranjem snage protoka zračne struje,s proizvodnjom električne struje pomoću fotonaponskih panela,te korištenjem samog instaliranog objekta za razonodu i društveni život posjetitelja. Tehnički problem koji ovaj izum rješava je kako jeftino i konstantno pretvarati kinetičke energije vertikalno usmjerene zračne struje u električnu uz pomoć dvostupanjskog elektrogeneratora postavljenog na usidrenoj platformi koja lebdi na visini od 0-500m uz pomoć prstenastog balona punjenog s plinom vodika i helija, nosivosti cca. 46000 tona.

Platforma je usidrena iznad ravnog platoa, a povezana je teleskopskim zračnim tunelom ,u čijem se podnožju preko ventilatora upuhuje topao zrak. Taj zrak služi za stvaranje zračne struje određene konstantne snage i brzine potrebne za pokretanje elektrogeneratora. Na krovu platforme instalirana su fotonaponska polja koja proizvedu dovoljno električne energije za konstantan rad cijelog sistema, a eventualni višak električne energije odvaja se u elektroenergetski sustav za distribuciju električne struje. Sav preostali prostor platforme koji direktno ne sudjeluje u proizvodnji električne energije, namijenjen je za društveno-sportski život posjetitelja:od uzbudljivog putovanja do platforme,pa do jedinstvenog vidika i korištenja ostalih sadržaja koji služe za zabavu,sport i raznih užitaka. Na odabranom terenu valja prije svega obaviti sve zemljane i podzemne radove.  Vertikalne eolske električne centrale je potrebno graditi od vrha prema dolje. Nakon što su montirane gornje sekcije-gornja platforma (15) i krov,dodaju se spremnici za vodik i helij u tolikoj mjeri da može započeti lagano dizanje. Dodavanjem spremnika i ostale opreme,vertikalne eolske električne centrale će biti kompletnoopremljen na zemlji,te će biti u ravnoteži sa dodavanjem spremnika za vodik i helij. Dodavanjem i ispuštanjem helija uz pomoć sidrenih konopaca, održavamo u ravnoteži cjelokupnu vertikalnu eolsku električnu centralu. Plin vodik je u spoju s kisikom lako zapaljiv,pa je potrebno iz spremnika za vodik istjerati zrak koristeći u tu svrhu ugljik-dioksid,te tokom rada voditi posebnu pažnju kod punjenja spremnika za vodik vertikalne eolske električne centrale u radu kada proizvodi električnu struju koju preko vlastite trafostanice plasira potrošaču. Prije toga električna struja mora biti kompatibilna sa električnim omrežjem, te će vjerojatno biti potrebna ugradnja specijalnih pretvarača,ovisno o tome kakvu će struju proizvoditi energetski prstenovi i po kom sistemu.

 

 

TRAŽI SE PARTNER ….